4B

 
班主任的話:

親愛的4B班同學:

 我是鄒靜瑜老師,很高興可以成為你們的班主任。今年我會教你們數學、普通話和德公科。新學期開始了,希望我們可以積極迎接未來的挑戰,讓我們一起努力吧!

 

                                           鄒靜瑜老師