3C

 
班主任的話:

3C班同學

 

 大家好!歡迎你們來到3C班,成為奉基千禧這個大家庭的一分子。

我是你們的班主任唐鳳鳴老師。在這一年,我將會成為你們的數學及普通話科老師,希望你們除了在知識有所增長外,在與人相處方面也有良好的表現。在這一年,唐老師會陪伴你們一同成長。

 

    3C班主任

                                                      唐鳳鳴老師